Právna doložka

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Externý dopravca a učtovnícka firma sú jediné výnimky, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru a vedenie učtovníctva. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Ako požiadať o vymazanie vašich údajov
V LAJKA ADV, s.r.o. sme zaviazaní chrániť vaše súkromie a poskytovať vám kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Ak si prajete, aby sme vymazali všetky údaje, ktoré o vás máme, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

Žiadosť o vymazanie: Na požiadanie o vymazanie vašich osobných údajov nám, prosím, zašlite e-mail na adresu ada.ondrusikova@lajka.sk alebo nás kontaktujte prostredníctvom 0907836992, ak je to vhodnejšie. Uistite sa, že vo vašej žiadosti jasne uvádzate, že si prajete vymazanie vašich osobných údajov.

Poskytnutie informácií: V rámci vašej žiadosti nám poskytnite dostatočné informácie, aby sme vás mohli identifikovať a nájsť vaše údaje v našich systémoch. To môže zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo iné identifikačné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli.

Spracovanie vašej žiadosti: Po prijatí vašej žiadosti vás budeme kontaktovať s potvrdením, že sme ju obdržali, a poskytneme vám informácie o ďalších krokoch. Vaša žiadosť bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi a naše interné postupy pre vymazanie údajov sa začnú bez zbytočného odkladu.

Potvrdenie vymazania údajov: Po dokončení vymazania vašich údajov vás budeme informovať o tom, že proces bol úspešne dokončený. V prípade, že niektoré údaje nemôžu byť z technických dôvodov vymazané, poskytneme vám informácie o týchto výnimkách a dôvodoch, prečo k nim došlo.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo postupu vymazania, neváhajte nás kontaktovať na ada.ondrusikova@lajka.sk alebo 0907836992.Ochranné známky

Názov LAJKA a Logo s vyobrazením psíka sú sú registrované známky spoločnosti zapísané do registra ochranných známok podľa §12 ods. 1 zákona 55-1997 Z.z. 

Copyright

Tento server je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály su majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto tejto ani ostatných stránok (kompletný zoznam), ak nie je uvedené inak, v celku ani v častiach nesmie byť kopírovaná alebo inak prezentovaná bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu být registrovanými obchodnými známkami ich vlastníkov.